Ortodonti

Ortodontik tedavi, bozuk olan diş dizisini normal ve sağlıklı bir şekile getirmeyi amaçlar. Ortodontik tedavi neden kullanılır sorusuna 2 cevap vermek mümkün. Bunlardan birincisi estetik kaygının giderilerek daha düzgün bir diş dizisi sağlamaktır. Normalde süt dişlerinden sonra daimi dişler 6 yaşından itibaren sürmeye başlarlar. Daimi dişlerin sürmesi ise 20 yaş dişleri hariç 12-14 yaş arasına kadar devam eder. Bu süreçte ya da sonrasında dişler olması gereken pozisyonlarda yer almadıysa eğer, özellikle ön bölgedeki dişlerde, estetik olarak memnuniyetsizlikler başgösterebilir. Özellikle ön bölgedeki dişlerde ayrıklık ya da çapraşıklık varsa bazı hastalar dişhekimleri ile görüşerek mevcut durumu protez yaparak estetik işlemlerle çözüme kavuşturabilirler. Ancak dişlerinde herhangi bir aşındırma ve kesim istemeyen kişiler için protetik tedavi istenmeyen bir seçenek halini alabilir. Kendi dişlerine herhangi bir müdahele istemeyen hastalar dişhekimine başvurur ve muayene sonucu ortodonti uzmanının konsültasyonu ile diş teli takılmasına karar verilir. 

 

Bazı durumlarda da okluzyon dediğimiz dişlerin kapanışının bozuk olduğu durumlarda da ortodonti tedavisi gerekebilir. Çünkü bazı ortodonti vakaları protez yapılarak çözülse de, diş çekimi uygun görülmeyen ve örneğin ağızda stratejik bir öneme sahip olan bir dişin fonksiyona sokulması için ortodontik tedavi şarttır. Bunun yanında open bite (açık kapanış) denilen, protez tedavisi ile çözümlenemeyecek diş boşluklarını kapatmak için de ortodonti tedavisi kaçınılmaz olacaktır.

 

Ortodonti tedavisi dişe belli kuvvetler uygulayarak dişin zaman içinde pozisyonunu değiştirmeye yarar ve tedavinin temel parçasını oluşturan unsurdur. Tedavide kullanılan telin belli türleri ve kalınlıkları vardır. Bu teller ortodonti uzmanı tarafından tedavi sırasında değiştirilerek kullanılır. Belli süre içinde dişlere kuvvet uygulanarak dişler arası boşluklar kapatılabilir ya da dişlerdeki çapraşıklıklar giderilir.

 

Ortodontik tedavi 5-6 yaşından itibaren her yaşta takılabilir. Yetişkin hastalarda belli bir yaştan sonra tel tedavisi uygulanamaz algısı olsa da bu yanlıştır. Ancak çocuklarda büyüme gelişme, yetişkinlere göre daha hızlı olduğu için tedaviye cevap, yetişkin bir bireye kıyasla erken sürede alınır.

Yetişkin hastalar ve çocuklar arasında ortodontik tedavi açısından bir fark da çene kemiği gelişimi çocuklarda tamamlanmadığı için, üst çene darlığında ya da alt ve üst çenelerin önde ya da geride oluşunun düzeltilmesi çocuklarda daha mümkündür. Ancak 16-17 yaşından sonra çene kemiği ile ilgili gelişim tamamlandığından dolayı çene darlığı, çenenin önde ya da geride oluşu ortondontik tedaviyi takiben plastik cerrahi müdahele ile düzeltilebilir ki bu süreç zor ve zahmetlidir. Birçok hasta dişsel bozukluklarını gidermek istese de iskeletsel olarak müdahaleye yanaşmamaktadırlar.

 

Ortodonti tedavisinin nasıl olacağı, ne kadar süreceği ve hangi yöntemlerle gerçekleştirileceği ortodonti uzmanına danışılarak öğrenilebilir.