Laminate Veneer

Lamina veneer gülüş tasarımında sıklıkla kullanılan, yaprak şeklinde hazırlanan ortalama 0.5 mm kalınlığındaki porselen plakalardır. Hastalar için lamina uygulamalarını diğer protez işlemlerinden daha özel ve cazip kılan nokta, laminaların hazırlanma sürecinde dişlerin sadece ön yüzeyinin çok az miktarda aşındırılmasıdır. Laminalar dişlerde çapraşıklık, renk değişimleri ya da dişler arasında diestema denilen boşlukların doldurulması gibi durumlarda tercih edilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki hasta için hangi tekniğin kullanılacağı diş hekimleri tarafından karar verilir.

Laminaların yapım sürecinden önce diş hekimleri tarafından sonucun nasıl olacağına yönelik bir ön hazırlık, hem dijital ortamda hem de hasta ağzında gösterilerek tedaviye başlanır. Dişlere anestezi yapıldıktan sonra dişler aşındırılır. Aşındırılmış dişlerden ölçü alınır. Hastaya geçici dişler yapılır ve birkaç gün sonra provalar yapılarak hem hekim hem de hasta tarafından onay görmüş laminalar bir takım özel yapıştırıcılar ile dişlere sabitlenir. 

Bazı özel durumlarda dişler hiç aşındırılmadan da lamina uygulamaları yapılabilir. Ancak bu işlem sınırla sayıda hastaya yapılır; çünkü hiç aşındırmadan lamina uygulamasının yapılabilmesi için hastanın alt/üst dişlerinin yapısı ve diş kapanışının uygun olması gerekir. Laminaların aşındırılmadan mı yoksa aşındırılarak mı yapılacağı durumu, diş hekiminin muayene etmesi sonucunda vereceği bir karardır.