Biyografi

Umut Şimşek, 1982 yılında Edirne’de doğdu. Babasının görevi nedeni ile 1986 yılında İstanbul’a taşındı. Çocukluğu İstanbul’un Bakırköy ilçesinde geçmiştir. İlk ve ortaokulu Bakırköy Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu’nda okumuştur. Başarılı bir okul hayatı olmasına rağmen, İngilizce hazırlıktan dolayı sene kaybına uğramamak için Bakırköy Sabri Çalışkan Lisesi’ne başlamıştır. Lise 1. Sınıfta okulunu birincilikle tamamladığı için okulu tarafından burslu olarak Özel Uğur Dershanesi’ne davet edilmiştir. Lise 2. Sınıfta Uğur Dershanesi’ndeki başarısından dolayı Özel Uğur Dershanesi ve Özel Bahçeşehir Koleji’nin aynı kurumsal çatı altında olmalarından dolayı lise son sınıf için Özel Bahçeşehir Koleji’ne burslu olarak davet edilmiş ve lise öğrenimini aynı kolejde tamamlamıştır.
Üniversite sınavlarında Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’ni kazandıktan sonra, dişhekimliği fakültesinin İngilizce eğitiminden dolayı hazırlık bölümünü 1999-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda okumuştur. Yüksek Lisans Eğitimini Nişantaşı’nda Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde 2001-2005 eğitim dönemi içinde tamamlamıştır.

Dişhekimliği fakültesine başladığı yıllardan itiraben cerrahi tedavi yöntemlerine olan ilgisi nedeniyle 2005 yılında, fakülteden mezun olduktan hemen sonra yine Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde Dişeti Hastalıkları ve Cerrahisi (Periodontoloji) bölümünde doktora eğitimine başlamıştır. Doktora eğitiminin ilk 2 yılında temel doktora derslerinin yanı sıra sonraki yıllarda yapacağı implant tezine katkıda bulunması açısından Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans (MR) üzerine Radyoloji dersleri almıştır. Yeterlilik sınavından sonra cerrahi tedaviler üzerine klinik birçok vaka üzerinde çalışmalar yapmıştır. Doktora tezi ise alanından spesifikleşmek istediği implant üzerine olmuştur. Doktora eğitimini ‘‘Periodontal olarak sağlıklı ve periodontitis geçmişi olan bireylerde yüzeyi flor ile modifiye edilmiş dental implantın klinik, radyografik ve bioyokimyasal açıdan değerlendirilmesi’’ (Clinical, Radiographic and Biochemical Evaluation of Fluoride Modified Titanium Endoosseous Dental Implants in Periodontally Compromised and Healthy Patients) isimli tezi ile 2011 yılında tamamlamıştır. Doktora eğitimini 6 yıllık bir süreçten sonra tamamlamasının ardından kendisine Sağlık Bakanlığı tarafından Uzmanlık Belgesi verilmiştir.
Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde gerek yüksek lisans gerekse doktora eğitimleri ile ağız cerrahisi üzerine sayısız vaka üzerinde çalışma yapmıştır ve bu çalışmalarıyla paralel olarak İstanbul’da birçok özel ağız ve diş sağlığı polikliniğinde ve özel muayenehanelerde konsültan hekim olarak cerrahi branşlarda hizmet vermiştir. Ancak aldığı tüm bu eğitimler, bilgi ve becerisini kendisine ait olmayan kliniklerde belli bir yere kadar yansıtabileceği kanısına varmasıyla 2016 yılında Özel Dr Umut Şimşek Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ni kurmuştur. Kliniğinde cerrahi branşların dışında, bilgi ve becerisini tamamen yansıtmayı hedeflediğinden ve hastalarını sadece cerrahi olarak değil ‘’estetik’’ olarak da bütünüyle değerlendirmesi hedefi ve inancı ile estetik diş tedavilerinde de başarı ile hizmet vermektedir. Kliniğinde ‘’ her hasta özeldir ve her hasta kendi içinde her yönüyle değerlendirilmelidir’’ felsefesi ile hizmet vermektedir.

Bununla ilgili olarak cerrahi alanda hizmet verdiği tedaviler şunlardır:
-İmplant Tedavisi
-Dişeti Hastalıkları ve Tedavisi
-Periodontal Cerrahi İşlem Uygulamaları
-Kemik rezorbsiyonları ve tedavisi
-Kemik ogmentasyonları
-İleri kemik cerrahisi
-Sinüs Operasyonları
-Gömük diş operasyonları
-Kist operasyonları
Genel ve estetik dişhekimliğinde hizmet verdiği tedaviler ise;
-Gülüş tasarımı ve estetiğinin sağlanması (Hollywood Smile)
-Estetik porselen, zirkonyum ve lamina uygulamaları
-Diş beyazlatma (Bleaching)’dır.

Katıldığı Kongre ve Seminerler:
-Türk Oral İmplantoloji Derneği 3. Uluslararası Sempozyumu 2006
-ITI Türk Oral İmplantoloji Sistemleri Kursu 2006
-5. Uluslararası Quintessence Sempozyumu 2007
-Türk Periodontoloji Derneği 38. Bilimsel Kongresi 2008
-ITI Oral İmplantolojide Gerçekler ITI Türk Kongresi 2008
-18. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Sempozyumu 2008
-8. EDAD İmplantoloji Kongresi 2008
-Hu-Friedy Instrument Sharpening Course 2009
-Dental Implant System Lecture Dr. Gerald Niznick 2009
-7. Uluslararası Osseointegrasyon Kongresi 2009
-8. Uluslararası Osseointegrasyon Kongresi 2010
-12. Uluslararası Türk Oral İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi 2011