İmplant tedavisinin yan etkileri var mıdır?

İmplant tedavisinin yan etkisi var mıdır sorusuna cevap bulmak için öncelikle yan etki kavramına açıklık getirmek gerekir. Yan etki, dişhekimliğinde ya da tıpta kullanılan herhangi bir malzeme, materyal ya da ilacın kullanılması ile tedavi amacının dışında gelişen istenmeyen ya da beklenmeyen etkiye denir. İmplant, sağlık sektöründe kullanılan kimyasal ya da doğal içerikli ilaçlar gibi olmadığı için herhangi bir yan etkisi söz konusu değildir ancak tıpkı diğer tedavi yöntemlerinde olduğu gibi diş implantı tedavisi için yan etkilerden ziyade, yaşanabilecek negatif durumlar " tedavi komplikasyonları" şeklinde değerlendirilmelidir.
İmplant tedavisine bağlı olarak gelişen herhangi bir yan etki literatürde yoktur. Ancak çok sayıda komplikasyon geliştiği rapor edilmiştir. İmplant tedavisinde görülen komplikasyonlar implantın kırılması, vida gevşemesi, protez kırılması, protez-implant bağlantısının bozularak protezin yerinden çıkması, implant enfeksiyonları ve implant kaybı olarak sayılabilir. 
Bazen üretim hatası ya da protez yapıldıktan sonra okluzal travma dediğimiz normalden daha fazla derecede implanta yük gelmesi sonucunda implantta kırıklar görülebilir. Aynı aşırı okluzal kuvvetler implant ile protezden önce implantın üstüne takılan abutment denilen parçanın içindeki vidanın gevşemesine sebep olabilir. Bu gevşeme ile abutmentta kırılmalar, protezde mobilite, protezde kırılmalar yaşanabilmektedir. 
Okluzal kuvvetlere yani aşırı ısırma kuvvetlerine karşı oluşabilen bu komplikasyonların en masumu ise abutment ve vida gevşemesine bağlı protezin stabilitesinin bozulması olmaktadır ki hastalar bunu protez yapıştırıcısının çözüldüğünü düşünerek hekimlerine başvurmaktadırlar. Bu aşamada gelen hastanın şikayeti kolaylıkla çözülebilmekteyken; kırık vakalarında durum hekim ve hasta için daha komplike hala gelebilmektedir. Özel bazı aletler ile kırık parçalar yerinden çıkarıldıktan sonra protez yenilenebilmektedir. Ancak çözüme kavuşturulamayan vakalarda implant ex-plantasyonu yani sökülmesi gündeme gelebilir ise implant mobilitesi yani implant ile çene kemiğinin bağlantısının bozulmasıdır. Bunun sonucunda mevcut implant ağız ortamından uzaklaştırılmalıdır. İmplant kayıplarına, erken ve geç dönemde görülen durumlar sebep olmaktadır. Erken dönemde cerrahi işlemden, sterilizasyon eksikliğinden, enfeksiyondan dolayı kayıplar görülürken, geç dönemde ise peri-implantitis denilen yine ileri kemik kaybı ile karakterize implant hastalıkları ile aşırı okluzal kuvvetler ve protez komplikasyonları neden olabilmektedir.