İmplant tedavisi ağrılı bir işlem midir?

İmplant tedavisi acı verir mi sorusuna cevap vermeden önce acı ya da ağrı nedir kavramını tanımlamak gereklidir. 

Acı, sinir sisteminde reseptör denilen algıyıcalar aracılığı ile genellikle dış uyaranlara karşı verilen cevap niteliğindeki histir. Acının ortaya çıkışı değerlendirildiğinde fizyolojik, patolojik bazı durumlarda ise psikolojik bazı çalışma mekanizmalarının etkili olduğu düşünülmektedir.

Diş tedavilerinde olduğu gibi implant tedavisinde vücut bu tedaviyi travma olarak algıladığı için bu ağrı, fizyolojik kökenli ağrı olarak düşünülmelidir. Bu amaçla blok ve infiltratif denilen 2 tip anestezi yöntemi uygulanır. Lokal anestezi sadece sınırlı alanda anestezi etkisi sağlarken, blok anestezide ise infiltratif anesteziye göre daha geniş bir anestezik etki sağlanır. Bu etki sağlandıktan sonra hastalar dokunma hissini kısmen algılarlar ancak ağrı asla ağrı gerçekleşmez. 

Bazen hastalar yeterince bilgilendirilmedikleri için uyutulmak yani genel anestezi ile implant tedavisini gerçekleştirmek isterler. Bu istek hastaların eksik bilgisi ya da yakınlarının diş çekimi, gömük diş ya da komplikasyonlu implant tedavilerinden etkilenmeleri ve bundan kaygı duymalarından olusur. Genel anestezi pratik olarak elbette uygulanabalir ancak bu anestezi yöntemi sıklıkla tercih edilmez yani dişhekimleri tarafından hastalar bu konu için cok sik yönlendirilmezler. Çünkü; genel anestezi solunum durması ve ölüme kadar da gidebilen bazı komplikasyonları da içinde barındıran bir işlemdir. Aslında dünyada her gün milyonlarca genel anestezi uygulaması gerçekleşmektedir ancak implant gibi, kanal tedavisi işleminden bazen diş çekiminden daha kolay nitelikte olan bir işlem için genel anestezi almak, işlemden sonra ise post-operatif dönem dediğimiz evrede hastanede müşahade altında kalmak bazı hastalar icin çok anlamlı olmayabilir.

Bazı durumlarda bir anestezi uzmanı ile lokal anesteziye ilave olarak sedasyon denilen yöntemle de aşırı anksiyetesi olan ve korkan hastaların endişelerini giderilerek implant tedavisi uygulanabilir. Bu yöntemde bazen hava yolu ile bazen de damardan özel bir takım ilaçlar kullanılarak hastada rahatlama sağlanmaktadır. Bu yöntemde hastalar yarı baygın vaziyette olmakta ancak hekim tarafından verilen komutlara da karşılık verebilmektedir. Aslında tüm bu yöntemlerin amacı hasta ve hekime konforlu ve güvenli implant tedavisi işlemini uygulamaya yöneliktir.