İmplant Nasıl Uygulanır?

Diş implantı yapılması için hasta kriterlerinin implant tedavisi için uygun olması gerekmektedir. Hasta, implantı uygulayacak diş hekimi tarafından çok dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Bu amaçla genel vücut sağlığının cerrahi müdahale için uygunluğu dışında esas olarak klinik açıdan da hasta detaylı değerlendirilmelidir. Ne tarz bir protez yapılacağı, bu protezin hangi bölgeleri ve bunun için kaç adet implantın konulacağı tespit edilmelidir. Kaç adet implantın hangi bölgelere ve hangi pozisyonda yerleştirileceğine panoramik röntgen denilen tüm alt ve üst çeneyi gösteren film yanında, mevcut kemik yapısını üç boyutlu olarak gösteren volumetrik bilgisayarlı tomografiler de yardımcı olmaktadır. Yeterli analiz yapıldıktan sonra lokal anestezi altında yani tıpkı diş çekimi ya da kanal tedavisinde uygulanan anestezi ile işlem gerçekleştirilmektedir. Bazı durumlarda genel anestezi ve sedasyon yöntemleri de kullanılmaktadır.

İmplant, yöntemine göre dikişli ve dikişsiz; tek aşamalı veya iki aşamalı olmak üzere 4 şekilde uygulanabilir.
Eğer kemik kalınlığı uygun ise lokal anesteziden sonra sadece implant yapılacak alan kadar dişeti kaldırılır. İmplant için frez denilen aletler ile yuva açılır, implant yerleştirilek iyileşme kapağı takılır.
Dikişli cerrahi işlem ise klasik bir yöntemdir ve rutinde en çok uygulanan cerrahi müdahaledir. Lokal anesteziden sonra bistüri ile dişeti keslir. Dişeti açılarak implant yerleştirilir ve dikiş atılır. Burada eğer iyileşme başlığı denilen üst kapak takılırsa, tek aşamalı cerrahi; takılmazsa 2 aşamalı cerrahi müdahale adını alır.
Tek aşamalı cerrahi işlemde implant üstüne dişetinin protez yapımından önce şekillenmesini sağlayan kapak önceden takılmış olacağı için hastaya ortalama 2 aylık iyileşme döneminden sonra tekrar cerrahi müdahale yapılmaz. 
İki aşamalı cerrahi işlemde ise iyileşme sürecinden sonra implantın üstüne protez ölçü işleminden önce iyileşme başlığı takılmalıdır. Bu da hasta için yeniden bir cerrahi müdahale anlamına gelmektedir.
Tüm bu cerrahi işlemlerde implant yerleştirilirken gerekli olduğu durumlarda kemik bozuklukları giderilir, kemik tozu gibi ileri cerrahi işlemler varsa gerçekleştirilir ve özellikle dikişli cerrahi işlemlerde kanama kontrolü sağlanır. Kanama kontrolü sağlanmadığı takdirde post-operatif dönem denilen işlem sonrası süreçte hasta kanama şikayetleri yaşayabilir. Dikişli işlemlerde ortalama 1 hafta sonra dikiş alınır ve iyileşme süresi beklenir.